ontwerpen 1

ontwerpen 1 - oefeningen

De 1 BA studio neemt de instromende studenten mee langs een leertraject met drie duidelijk onderscheiden momenten. Het eerste moment omvat de kennismaking met een aantal basisbegrippen en -vaardigheden van de ontwerper in drie korte, inleidende oefeningen. Eerst leert de student gerealiseerde woongebouwen observeren en analyseren om daarna die kennis toe te passen in kleine ontwerpoefeningen.

naar archief ontwerpen 1 - oefeningen

ontwerpen 1 - opdrachten

In het tweede moment komen vier ontwerpopdrachten aan bod waarin de essentie van het wonen centraal staat. De opdrachten evolueren met een toenemende graad van complexiteit, van een beperkte woonfunctie binnen een opgegeven kader naar het ontwerp van een eerste volwaardige woonunit. Het ontwikkelen van een ruimtelijk inzicht en een persoonlijke visie op architectuur, het omgaan met en interpreteren van een programma, het formuleren van een concept en de constructieve uitwerking komen in deze studieprojecten aan bod en worden op een gestructureerde wijze verkend.

naar archief ontwerpen 1 - opdrachten

ontwerpen 1 - loge-opdracht

Het derde moment situeert zich aan het eind van het leertraject. Dan ontwerpt de student volledig zelfstandig — zonder begeleiding — een eigen ontwerp rond een alternatief woonprogramma zoals een vakantiehuis. Deze opdracht vormt de synthese van alle voorgaande oefeningen en opdrachten.

ontwerpen 1 - studiereizen & experimentele week


beelding 1