Bezoek ETSAM (jury in studio Alberto CAMPO BAEZA) - schets Marie Moors 

Bezoek ETSAM (jury in studio Alberto CAMPO BAEZA) - schets Marie Moors 

Bezoek CIAP

18/09/2013 in het kader van oefening P1 IK ZIE IK ZIE ...

Daguitstap MERCHERNICH-WACHENDORF / KÖLN / LIEGE

16/10/2013 bezoek aan projecten Peter Zumthor en van de site te Luik in het kader van oefening P2 ONDERGRONDSE VERSTILLING

Bezoek Z33

04/12/2013 bezoek aan de tentoonstelling 'ATELIER A HABITER' en 'TOEGEPAST 18' in het kader van oefening P3 TO B OR NOT TO B

Daguitstap ESSEN / ZOLLVEREIN

08/01/2014 bezoek aan projecten David Chipperfield, SANAA, OMA, Norman Foster, Christoph Mäckler

Studiereis MADRID

01/04-05/04/2014 inclusief visites aan ETSAMMANSILLA + TUÑÓNARCHITECTS & Alberto Campo Baeza

 

Analyse PLAZA MAYOR, MADRID - analyse Marie Moors 

Visiting the class of Albert CAMPO BAEZA, Head Professor of Design at the School of Architecture of Madrid ETSAM , during some intermediate crits (jury).

Varia Madrid (photography Nathalie Bodarwé)

Visiting the office of  Alberto CAMPO BAEZA

Visiting the office of  Emilio Tuñón / Mansilla + Tuñón Archictects

2013-14 P4.2 Les salons de lecture

wonen in binnenstedelijke omgeving, terrein naast Église Sainte Marie des Anges, Place des Franchises, Liège

Studentenprojecten:  Eveline Marchal - Marie Moors 

2013-14 P4 Experimentele week

2013-14 P4.1 Ideale werkomgeving

Werken is bezig zijn, compositie maken, dingen creëren. Je levert met andere woorden een prestatie. Dit doe je op een bepaalde plaats, die een invloed heeft op het resultaat. Op school werken jullie in de studio’s, deze zijn open, licht en bieden zichten. Zijn jullie hier tevreden over of werken jullie liever thuis omdat het daar net intiemer, rustiger is? Hoe zouden jullie de plateau in de studio omvormen tot ideale werkomgeving? In welke sfeer, thema bevinden zich jullie ideale werkomgevingen, zijn ze rustig, in evenwicht, flexibel, prikkelend, uitdagend of eerder op zichzelf kerend…? Rekening houdend met de lichtinval, akoestiek, verlichting, openheid ruimte, zichten, keuze werkplaatsen… kunnen jullie de sfeer van jullie ideale werkomgeving creëren.

De school is een leerplatform waar de studio het hart van is. In de studio is er de wisselwerking en contact tussen de leerlingen onderling en de leerlingen en leerkrachten. Doordat de plateaus het creatieve punt zijn, is het belangrijk dat deze plaats een bepaalde eigenheid, sfeer heeft, die het ontwerpen stimuleert. 

2013-14 P3 To B or not to B

wonen, verblijven en ontspannen in de stad, Place des Franchises, Liège

De derde oefening speelt in op een niet al te complexe context en binnen het gegeven van een bestaand gebouw/perceel. Dit pand bevindt zich op de hoek van de Place des Franchises en de rue de l’Etat-Tiers. Het pand is niet waardevol en past niet in de typologie van het plein en de aanliggende straten. De context is een hoek van een plein. Dit hoekperceel heeft een speciale vorm. Het gebouw heeft hierdoor twee façades, twee gezichten. De context zal een van de dragers worden van een ontwerp waarin een woonprogramma gecombineerd wordt met een nevenfunctie, namelijk een Bed & Breakfast, met enkele gemeenschappelijke functies. De ontwerpopgave van dit project is het maken van een ontwerp, waarbij de integratie van een woonwerkhuis, bestaande uit een gezinswoning [wooneenheid], het werken de bed & breakfast [3 gastenverblijfruimtes], en een gemeenschappelijke ruimte, binnen één volume c.q. gebouw verwezenlijkt moet worden, binnen een gedefinieerde, stedelijke context. Iedere functie [de wooneenheid en de gastenverblijven] heeft zijn eigen toegang zodat de privacy van de functies ten opzichte van elkaar gewaarborgd is. Voor de insiders zijn de functies van elkaar gescheiden: fysiek en visueel; buitenstaanders zien maar één gebouw. De interieurbeleving is een opeenvolging van verschillende ruimtesequenties, er is bijvoorbeeld de ingangssequentie: de benadering en ervaring van het huis gezien vanuit het benaderen van de entree. Al deze sequenties en belevingen zijn als een film. Andere sequenties zijn zitten, koken, slapen, wassen, etc. De ruimten van de verschillende functies zijn in elkaar geschoven of in elkaar verstrengeld, waarbij de buitenkant van de ene ruimte soms zichtbaar is in de binnenkant van de er tegenaan geschoven ruimte; de autonomiteit van de verschillende ruimten wordt benadrukt. Dit principe noemen we ‘Verschachtelung’: het zijn een aantal ‘Schachtel’ [of luciferdoosjes] waarbij ruimten in ruimten geschoven worden. De woongebouw-wooneenheid is als een welhaast raadselachtig, abstract doosjes-in-een-doos in het stedelijk landschap gepositioneerd.
Samenzijn is binnen het gezin vrij belangrijk, alsook de gasten ontvangen. De grote tafel in de gemeenschappelijke ruimte (voor de B&B) is hierbij heel belangrijk, ze sluit aan bij de keuken van het gezin. Koken is zowel de hobby van de vrouw als van de man, evenals muziek spelen. Vandaar de aanwezigheid van een vleugelpiano in de gemeenschappelijke ruimte. De grote tafel in de B&B en deze in het eigen woongedeelte zijn de plekken waar de gebeurtenissen van de dag worden “geserveerd”, waar van gedachte wordt gewisseld, plannen worden gesmeed, problemen worden besproken. Dit is ook nog de plek waar vrienden en gasten spontaan komen aanzitten en opgenomen worden in de eigen gastvrije sfeer van de woning. Zij moet een thuis zijn voor het koppel met één kind. Naast de plekken waar ze echt samen zijn is er in de woning plaats voor individuele beleving, al dan niet samen met vrienden. Gezien gasten zo belangrijk zijn, heeft het gezin geopteerd om een B&B uit te baten. Iedere kamer is een kamer voor twee personen. Dus met een slaapzone, een eigen sanitaire cel, een kleine geïntegreerde zithoek/werkplek, voor werken met een laptop. De opbouw en organisatie van de woning zal al deze activiteiten ondersteunen. De ruimtelijke kwaliteit van de diverse plekken en onderlinge visuele relaties zal heel het gebeuren positief stimuleren. De bevoorrechte locatie moet aanvoelbaar zijn in de ganse woning, zowel in de binnen- als buitenruimtes. De directe omgeving vormt een elementair onderdeel van het ontwerp. De drie gastenkamers hebben ieder een eigen sfeer. Deze sferen hebben alles met muziek te maken.
 

Studentenproject:  Charrelle Stassens

2013-14 P2 Ondergrondse verstilling in een stedelijke context

`Place des Franchises, Liège

De tweede oefening situeert zich onder een plein, in de directe omgeving van het nieuwe station van Calatrava.  Voor deze opdracht gaan we op zoek naar een ondergrondse plek voor verstilling en een plek voor ontmoeting. We gaan op zoek naar subtiele, architecturale ingrepen in een stedelijke waardevolle context. Ontwerp van een ondergrondse ruimte die dienstig is voor verstilling,  ontmoetingsruimte, overgangsruimte tussen de drukke stad en de ruimte voor verstilling en de ruimte voor ontmoeting, beperkt sanitair, een kleine keuken en een kleine bergplaats en daaraan gekoppeld een atelier voor een kunstschilder. De ruimte is geschikt voor grote schilderijen [3 x 3 m], dient inspirerend te zijn, er is voldoende daglicht aanwezig zonder schaduwwerking. De ontwerper doet een fundamenteel onderzoek naar de karakteristieken van de directe omgeving, en speelt hier bij het ontwerp sterk op in. De modellen die ontworpen worden moeten ondergeschikt blijven aan het plein, dus afwezig, of subtiel aanwezig. Dit wil zeggen dat het grootste gedeelte van de constructies ondergronds zal gebouwd worden. Dit vergt daarom een bijzondere studie voor wat betreft licht- en luchttoetreding tot de ruimtes. Tevens is de ontsluiting (externe routing) heel belangrijk en een elementair onderdeel van het ontwerp. Deze ontsluiting moet subtiel aanwezig zijn. De interne routing, zijnde de logische verbinding tussen de verschillende entiteiten, is een onderdeel van de ruimtelijke en functionele kwaliteit.
 

Studentenprojecten:  Jasmine Klute - Ianthe Lindelauf - Marie Moors - Giulia Sebastiani

P1.2 Atelier à Habiter / Wiki House, studio arch bachelor 2 at Z33, Hasselt, 2013

Samenwerking met Z33

In het kader van Atelier à Habiter ontwierpen en bouwden 8 studenten van de 2 bachelor studio Architectuur een Wikihouse.
Atelier à Habiter is een atelier / experiment waarin kunstenaars, architecten en vormgevers het concept ‘wonen’ herdenken en herdefiniëren.
Een mogelijk experiment waarbij het wonen herdacht wordt is de gedachtengang rond Wikihouse. Het werd bedacht door een Londens architectenbureau: 00 architects. Het is een open-source construction set, waarbij men zelf een gebouw kan ontwerpen in Sketchup, uploaden in het systeem en nadien de bouwonderdelen laten uitfrezen met een CNC machine. Het doel is dat ieder een eigen woning zou kunnen ontwerpen en via een universeel systeem uit standaard plaatmateriaal, bvb multiplexplaten, die quasi overal ter wereld beschikbaar zijn een eigen woning kan bouwen, dus ook de meest kansarmen. De basisplaat meet 240x120 cm. Hieruit worden de spanten en knopen gefreesd. Het bouwsysteem is duurzaam en doordacht, toegankelijk voor iedereen en universeel. In die zin past het in de kritische reflex bij het te luxueuze ideaalbeeld dat we doorgaans over huisvesting hebben. Buiten het vernieuwende aan het ontwerpen wordt er ook sterk nagedacht over toekomstgerichte bouwmethodes. Het WikiHouse dat ontworpen werd door de tweedejaars studenten architectuur bevindt zich tot 30.03.2014 in de inkomhal van Z33. Ze ontwierpen gedurende 3 weken, in groep,” in situ” gezien buiten het conceptueel ontwerpen, de geest van de plek bij het ontwerpen in 2 bachelor uiterst belangrijk is. Het huis doet dienst als baliegebouw.  Het frezen uit de platen gebeurde door FabLab te Genk en het monteren ter plaatse werd op 2 dagen tijd door de studenten uitgevoerd. Voor het monteren heeft men normaal gezien enkel een hamer nodig.

Studenten: Thomas Callaerts - Dennis Coyette - Pieter Dockx - Jelle Klinkhammer - Eveline Marchal - Carmen Martens - Thijs Melis - Marie Moors

P1.1  Ik zie, ik zie ...

Opgave: tijdelijk verblijven

Samenwerking met CIAP
De uitdaging in deze oefening ligt erin om, vertrekkende van een onconventionele (uitdagende en bevragende) context of niet-stereotype randvoorwaarden, de context en het tijdelijk verblijven als fenomenen fundamenteel te bevragen en de verworven inzichten (na voorstudie) architecturaal te vertalen en te visualiseren. Dit is een begeleide groepsoefening die als taak heeft van de studenten bijkomend te introduceren in de specifieke aanpak van het jaar en tevens een betere kennismaking tussen studenten en begeleiders te bevorderen. Deze oefening wordt beschouwd als een “experimenteel atelier”. De doelstelling is om een ontwerphouding aan te leren. Niet de vrije creativiteit, maar wel de reactie van (vastliggende) feiten op de context en “logica van het verhaal” zijn belangrijk.