ontwerpen

In de 2de bachelor werken we rond Wonen+. De studenten onderzoeken verschillende complexere woonprogramma’s in combinatie met andere functies.

De oefeningen situeren zich meestal in bestaande panden, we kiezen de typologieën zo divers mogelijk. De student leert zo omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van bestaande constructies en het inpassen van een opgelegd programma in een bestaande context.

We zetten vooral in op innovatief ontwerpen zowel op het vlak van ruimtelijk concept als materiaalgebruik en detaillering.

beelding

De studenten 2ba INTERIEUR hebben in het atelier Beelding een heel jaar lang gewerkt rond zintuiglijke waarnemingen. Deze prikkels resulteerden in moodboards die op hun beurt een vertrekpunt vormden voor nieuwe objecten en irreële ruimtes.’

studiereis Vorarlberg