guest professor Emilio Tuñón discusses projects and research with students and guest critics (april 2015)

guest professor Emilio Tuñón discusses projects and research with students and guest critics (april 2015)

VISIE EN MISSIE

De faculteit ARK organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de disciplines architectuur en interieurarchitectuur, en onderzoek en dienstverlening binnen de kunsten.

Ze doet dat binnen de academische context en waarden van de Universiteit Hasselt.

De faculteit wil van haar kant haar studenten, docenten en onderzoekers een eigen context bieden om zichzelf te ontwikkelen tot een niveau van excellentie in een internationale context en dit met een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ogen. Om hiertoe te komen, staat een wisselwerking tussen praktijk (métier en creativiteit) en reflectie (concept en programma) centraal. Deze wisselwerking wordt gestuurd vanuit een doorgedreven contextualisering en met een duidelijke doelgerichtheid.

De faculteit draagt de interdisciplinariteit zowel intern als extern hoog in het vaandel.

1-15_04_22_workshop_alvarez_02.jpg
ill 02 raw material.jpg

ONDERZOEK

In de faculteit Architectuur en kunst is het onderzoek in architectuur, interieurarchitectuur en kunst gebundeld in de onderzoeksgroep ArcK, waar doctoraatsstudenten samen met ervaren onderzoekers, ontwerpers en professoren fundamenteel en toegepast onderzoek uitvoeren naar de gebouwde omgeving, van interieur tot stad.

In een multidisciplinair team wordt gewerkt rond belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals herbestemming, universal design, retail, zorg, participatie en duurzaamheid. Hierbij staat steeds de (interieur) architect centraal en wordt het ontwerpen zelf ook als onderzoeksmethode ingezet. 

Binnen de Sustainability onderzoekslijn wordt een methodologie ontwikkeld om architecten te ondersteunen in duurzaam materiaalgebruik vanaf de vroege ontwerpfase en wordt er deelgenomen aan maar liefst drie IWT-proeftuinen over woningrenovatie. 

De groep rond Spatial Capacity Building blijft zowel lokaal als internationaal zoeken naar nieuwe instrumenten om mensen te betrekken bij ruimtelijke processen. 

FRAME, de onderzoekslijn i.s.m. de collega’s van MAD rond artistiek onderzoek, demonstreert dat een academisch congres zich niet moet beperken tot interessante lezingen van internationale experts, maar ook kan bestaan uit beelden, sculpturen en installaties, video’s, architectuurtheater, en tentoonstellingen op locatie. 

Binnen de onderzoekslijn Designing for More wordt aan de toekomst gewerkt met een Tetra-project rond beleving en retail design, een Erasmus+-project over Design for All en onder meer een aanvraag bij de Koning Boudewijnstichting om via architectuur het geluksgevoel van ouderen in een woonzorgcentrum te verhogen. 

De onderzoekslijn Adaptive reuse / Heritage, ten slotte, werkt in de theorievorming rond interieur en herbestemming maar werkt ook steeds meer rond concrete ontwerptoepassingen via maatschappelijke dienstverlening zoals in Kortessem, Sint-Truiden, Hasselt of Genk.  

ONDERWIJS

In de faculteit ARK staat de mens centraal. Bouwen en ontwerpen doen we voor en met mensen. We zijn ervan overtuigd dat vandaag de mens, jij en ik, veel meer aandacht moet krijgen. In onze faculteit willen we dit doen door interdisciplinair te werken. Zowel menswetenschappen als exacte wetenschappen bieden je een belangrijk kader. Door internationaal en met kennis van andere culturen te ontwerpen, wordt je beeld ruimer. In eigen huis verbreden we door de samenwerking tussen de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en kunst te versterken.

In onze faculteit brengen we de hand, het hoofd en het hart bij elkaar. Het ontwerpen is het werk van de hand. Creativiteit is een belangrijke rode draad in het ontwerp, in het maken. Door het creëren van beelden, schetsen en maquettes communiceer je met anderen. Zo ontwerp je de mooiste verhalen. Met beheersing maak je dingen, ontwerp je woningen, musea, kantoren, winkels... 

Maar zonder beelden in je hoofd kan je hand niets. Over beelden en ontwerpen moet je reflecteren. Ze moeten gevoed worden door kennis, en theoretisch onderbouwd zijn. Kennis over hoe een gebouw moet gemaakt worden, over de geschiedenis van de bebouwde omgeving, over beleving en gebruik.

Tot slot moet het ontwerpen gebeuren met een hart. Ontwerpen is niet vrijblijvend: we willen ontwerpen met engagement, met inzet, met empathie, met generositeit en ook met veel goesting. We willen ontwerpen voor iedereen, voor jong en oud, samen voor een betere wereld. Dat moet je als student, maar later ook als architect of interieurarchitect, met veel zorg en plezier kunnen doen. 

download de opleidingsbrochure architectuur en interieurarchitectuur